Hvem kan deltage?

I alt 30 overbygningsstuderende samt bachelorstuderende, som er på 5. eller 6. semester, fra jurastudierne i København, Odense, Aarhus og Aalborg.


Moalem Weitemeyer Bendtsens trainees deltager i arrangementet som en del af de 30 deltagere.