Case 1: Takeovers

Det tyske selskab Warnhelm HerTech GmbH er specialister inden for udvikling og installation af IT-infrastrukturløsninger. Ledelsen har i de seneste år haft fokus på strategiske opkøb som led i selskabets globale strategi, herunder bl.a. for at udvide selskabets aktivitetsområder og positionere sig som en af de største udbydere inden for deres felt.


Ledelsen i Warnhelm HerTech GmbH har i længere tid betragtet den i Danmark børsnoterede konkurrent IT-Westmol Solutions A/S som et potentielt opkøbsmål, der vil gøre det muligt for Warnhelm HerTech GmbH at positionere sig på det danske marked. Ledelsen vurderer, at på grund af en avanceret softwareteknologi og stor knowhow vil den danske virksomhed være en attraktiv partner for tyskerne. Ledelsen i Warnhelm HerTech GmbH henvender sig derfor til bestyrelsen i IT-Westmol Solutions A/S med oplysning om, at Warnhelm HerTech GmbH er interesseret i at overtage selskabet.


Fremtiden for IT-Westmol Solutions A/S skal afgøres. I den forbindelse skal det afklares, om og på hvilke vilkår en overtagelse af det børsnoterede selskab kan finde sted, herunder udarbejdelse af den juridiske dokumentation. Dette inkluderer bl.a. forhandling om vilkårene for fremsættelse af et overtagelsestilbud, bestyrelsens pligter og ansvar i forbindelse med udarbejdelsen af redegørelse til aktionærerne og en lang række andre interessante juridiske problemstillinger.


IT-Westmol Solutions A/S har engageret advokatfirmaet Viltel & Partnere til at bistå med forhandlingerne og transaktionen, mens Warnhelm HerTech GmbH er bistået af advokatfirmaet Nielsen & Nielsen.


 

Vil du deltage i de spændende forhandlinger og medvirke til rådgivning af bestyrelsen for enten Warnhelm HerTech GmbH eller IT-Westmol Solutions A/S, så meld dig til MWBe educated i Takeovers. Du kommer i forhandlingen til at stifte bekendtskab med udarbejdelse af den juridiske dokumentation i form af et tilbudsdokument, en bestyrelsesredegørelse og øvrige dokumenter, som transaktionen måtte kræve.