Case 2: M&A

Urban Development A/S, som er et 100 % ejet datterselskab af Urban Holding A/S, blev stiftet i 2007. Urban Development A/S beskæftiger sig med alle opgaver inden for ejendomsudvikling, herunder for både private og offentlige institutioner, og selskabet har i dag 150 medarbejdere, der er placeret på en række lokalkontorer rundt omkring i Danmark.


Urban Development A/S ejer et 100 % ejet datterselskab, Urban Bygherrerådgivning A/S, der blev stiftet i 2008. Urban Bygherrerådgivning A/S beskæftiger sig primært med bygherrerådgivning i forbindelse med udviklingsprojekter i ældre byområder samt i belastede boligområder.


Ledelsen i Urban Holding A/S er i gang med at undersøge mulighederne for et eventuelt salg af Urban Development A/S for i stedet at fokusere på andre investeringer.


Et konkurrerende ejendomsselskab, Metropol Ejendomme A/S, har udtrykt ønske om at opkøbe Urban Development A/S for derigennem at kunne udvikle ejendomsporteføljen. Metropol Ejendomme A/S har dog intet ønske om at overtage Urban Bygherrerådgivning A/S og ser helst, at dette selskab bliver likvideret forud for en eventuel overdragelse.


Advokatfirmaet Bundgaard, Sørensen og Christoffersen repræsenterer Urban Holding A/S, og Invictus Advokatpartnerselskab repræsenterer Metropol Ejendomme A/S.

 

 

Ved tilmelding til MWBe educated i M&A vil du komme til at repræsentere et af de to advokatfirmaer, som sammen med deres klienter skal forhandle den juridiske dokumentation på plads i form af en aktiekøbsaftale, et erklærings- og garantikatalog og eventuelle andre dokumenter, som transaktionen kræver.