Case 3: Distressed M&A

Virksomheden First Software A/S, der udvikler software til blandt andet mobiltelefoner, er i rivende udvikling. First Software A/S’ store væksthåb ”Unity” har de seneste år vundet betydelige markedsandele, og i en markedsanalyse vurderes det, at Unity har et enormt potentiale og kan blive en af de mest populære software-applikationer inden for de næste fem år.


First Software A/S er dog udfordret. For at udvikle softwaren yderligere kræver det yderligere kapital.  Kapital, som selskabet ikke har på nuværende tidspunkt. Selskabets ejere er ligeledes under pres og kan forventeligt ikke levere den fornødne kapital alene.


Dertil kommer, at nogle industrielle købere har udvist interesse for en overtagelse af First Software A/S’ software og medarbejdere.


First Software A/S er med andre ord under hårdt pres fra flere sider og er i gang med at afsøge mulighederne for både lånekapital og indskud af egenkapital. Derudover er nogle af ejerne ikke afvisende for at afhænde First Software A/S, hvis man altså kan få en god pris for selskabet.


Din opgave som rådgiver bliver at afdække de forskellige muligheder og rådgive om den bedst mulige løsning for selskabet og for ejerne.Ved tilmelding til MWBe educated i Distressed M&A vil du deltage i forhandlingerne og udarbejdelsen af de relevante dokumenter. Du kommer herudover til at stifte bekendtskab med udarbejdelse af andre juridiske dokumenter, der indgår i en M&A-transaktion.