Case 1: Takeovers

Det finske selskab Wartel GmbH er specialister inden for udvikling af solceller, vindmøller og andre udnyttelsesformer for vedvarende energi. Som led i selskabets senenste globale strategi har selskabets ledelse i de seneste fire år haft fokus på strategiske opkøb, herunder i særdeleshed i Asien. Det overordnede formål med de strategiske opkøb at bl.a. at positionere sig som en af de største udbydere inden for deres felt.


Igennem en længere periode har ledelsen i Wartel GmbH har haft fokus på Danmark som sit næste ekspansionsterritorium og har i den forbindelse identificeret den danske børsnoterede konkurrent Viltech Solutions A/S som et potentielt opkøbsmål. Ledelsen vurderer, at på grund af en avanceret softwareteknologi og stor knowhow vil den danske virksomhed være en attraktiv partner for Wartel GmbH. Ledelsen i Wartel GmbH henvender sig derfor til bestyrelsen i Viltech Solutions A/S med oplysning om, at Wartel GmbH er interesseret i at overtage selskabet.


Fremtiden for Viltech Solutions A/S skal nu afgøres, og det skal i den forbindelse afklares, om og på hvilke vilkår en overtagelse af det børsnoterede selskab kan finde sted, herunder udarbejdelse af den juridiske dokumentation. Dette inkluderer bl.a. forhandling om vilkårene for fremsættelse af et overtagelsestilbud, bestyrelsens pligter og ansvar i forbindelse med udarbejdelsen af redegørelse til aktionærerne og en lang række andre interessante juridiske problemstillinger.


Vitech Solutions A/S har engageret advokatfirmaet Ravdahl & Partenre til at bistå med forhandlingerne og transaktionen, mens Wartel GmbH er bistået af advokatfirmaet Lundkrogh & Nielsen.


 

Vil du deltage i de spændende forhandlinger og medvirke til rådgivning af bestyrelsen for enten Wartel GmbH eller Viltech Solutions A/S, så meld dig til MWBe educated i Takeovers. Du kommer i forhandlingen til at stifte bekendtskab med udarbejdelse af den juridiske dokumentation i form af et tilbudsdokument, en bestyrelsesredegørelse og øvrige dokumenter, som transaktionen måtte kræve.